มะเร็งไต

  • มะเร็งไต

    มะเร็งไต

    มะเร็งเซลล์ไตเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายที่เกิดจากระบบเยื่อบุผิวท่อปัสสาวะของเนื้อเยื่อไตศัพท์ทางวิชาการคือมะเร็งเซลล์ไตหรือที่เรียกว่ามะเร็งต่อมหมวกไต หรือที่เรียกกันว่ามะเร็งเซลล์ไตรวมถึงชนิดย่อยต่างๆ ของมะเร็งเซลล์ไตที่เกิดจากส่วนต่างๆ ของท่อปัสสาวะ แต่ไม่รวมถึงเนื้องอกที่เกิดจากสิ่งคั่นระหว่างหน้าของไตและเนื้องอกในกระดูกเชิงกรานของไตในช่วงต้นปี 1883 Grawitz นักพยาธิวิทยาชาวเยอรมัน พบว่า...