การรักษามะเร็งตับอ่อน

  • มะเร็งตับอ่อน

    มะเร็งตับอ่อน

    มะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อตับอ่อน ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติในตับอ่อนเริ่มเติบโตจนควบคุมไม่ได้จนกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งตับอ่อนระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการใดๆเมื่อเนื้องอกโตขึ้น อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดท้อง ปวดหลัง น้ำหนักลด เบื่ออาหาร และโรคดีซ่านอาการเหล่านี้อาจเกิดจากสภาวะอื่นๆ เช่นกัน ดังนั้นจึงควรไปพบแพทย์หากคุณพบอาการเหล่านี้