มะเร็งลำไส้

  • มะเร็ง

    มะเร็ง

    Carcinomaofrectum เรียกอีกอย่างว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นเนื้องอกมะเร็งที่พบบ่อยในทางเดินอาหาร อุบัติการณ์เป็นอันดับสองรองจากมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหาร เป็นส่วนที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ประมาณ 60%)ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี และประมาณ 15% มีอายุต่ำกว่า 30 ปีผู้ชายพบได้บ่อยกว่า โดยอัตราส่วนระหว่างชายต่อหญิงอยู่ที่ 2-3:1 ตามการสังเกตทางคลินิก พบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนหนึ่งเกิดจากติ่งเนื้อทางทวารหนักหรือโรคกระดูกพรุนลำไส้อักเสบเรื้อรัง บางชนิดสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้อาหารที่มีไขมันสูงและโปรตีนสูงทำให้เกิดการหลั่งกรดโชลิกเพิ่มขึ้น ส่วนชนิดหลังจะถูกย่อยสลายเป็นโพลีไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวโดยแอนแอโรบีในลำไส้ ซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน