มะเร็งตับ

  • มะเร็งตับ

    มะเร็งตับ

    มะเร็งตับคืออะไร?ก่อนอื่น มาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่เรียกว่ามะเร็งกันก่อนภายใต้สภาวะปกติ เซลล์จะเติบโต แบ่งตัว และแทนที่เซลล์เก่าจนตายซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการจัดการอย่างดีและมีกลไกการควบคุมที่ชัดเจนบางครั้งกระบวนการนี้จะถูกทำลายและเริ่มผลิตเซลล์ที่ร่างกายไม่ต้องการผลที่ได้คือเนื้องอกอาจเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อร้ายก็ได้เนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงไม่ใช่มะเร็งจะไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย และจะไม่เติบโตอีกหลังการผ่าตัดแม้ว่า...