มะเร็งรังไข่

  • มะเร็งรังไข่

    มะเร็งรังไข่

    รังไข่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายในที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้หญิง และเป็นอวัยวะเพศหลักของผู้หญิงด้วยหน้าที่ของมันคือการผลิตไข่และสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนโดยมีอัตราการเกิดในผู้หญิงสูงมันคุกคามชีวิตและสุขภาพของผู้หญิงอย่างร้ายแรง