มะเร็งทางเดินอาหาร

  • มะเร็งทางเดินอาหาร

    มะเร็งทางเดินอาหาร

    ในระยะแรกของเนื้องอกระบบทางเดินอาหารจะไม่มีอาการไม่สบายและไม่มีความเจ็บปวดชัดเจน แต่เซลล์เม็ดเลือดแดงในอุจจาระสามารถพบได้โดยการตรวจอุจจาระเป็นประจำและการตรวจเลือดลึกลับบ่งชี้ว่ามีเลือดออกในลำไส้การส่องกล้องสามารถค้นหาสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ ที่โดดเด่นในลำไส้ได้ตั้งแต่ระยะแรก