มะเร็งปากมดลูก

  • มะเร็งปากมดลูก

    มะเร็งปากมดลูก

    มะเร็งปากมดลูกหรือที่เรียกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นเนื้องอกทางนรีเวชที่พบมากที่สุดในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงHPV เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคนี้มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนเป็นประจำมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกจะหายขาดอย่างมาก และการพยากรณ์โรคค่อนข้างดี