โรคมะเร็งปอด

  • โรคมะเร็งปอด

    โรคมะเร็งปอด

    มะเร็งปอด (หรือเรียกอีกอย่างว่ามะเร็งหลอดลม) เป็นมะเร็งปอดชนิดร้ายแรงที่เกิดจากเนื้อเยื่อเยื่อบุผิวหลอดลมที่มีความสามารถต่างกันตามลักษณะที่ปรากฏจะแบ่งออกเป็นส่วนกลางอุปกรณ์ต่อพ่วงและขนาดใหญ่ (ผสม)